فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

شماره اول فصلنامه جستارهای حقوق عمومی منتشر شد

در این شماره میخوانید:

استقلال قضایی به مثابه پیش¬شرطِ توسعه حقوق شهروندی 

دکتر علی اکبر گرجی اَزندریانی و دکتر سمانه رحمتی¬فر 

تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران 

دکتر ولی رستمی و فائزه آخوندی 

دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی 

دکتر محمد امامی و حمید شاکری 

صیانت از آزادی‌ها در آرای دیوان عدالت اداری 

دکتر کورش استوارسنگری 

مفهوم حکمرانی تنظیمی 

دکتر محمد حسین زارعی، محمّد حسنوند و مرضیه سلمانی سیبنی 

نظام مدیریت خطر و اعلام بلایای طبیعی؛ مطالعه تطبیقی در ایالات متحده آمریکا و ایران 

دکتر رحمت اله فرخی 

 نکته مهم: 

این ژورنال تحت نمایه و حمایت پایگاه مجلات تخصصی نور، پژوهشگاه علوم انسانی، پایگاه علمی سیویلیکا و بانک اطلاعانی نشریات ایران می باشد و مقالات هر شماره پس از انتشار در پایگاه های مذکور نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات نمایه شده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 

کانال تلگرامRelated image