شمارگان پیشین

استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


رويه شوراي نگهبان در تعارض نظم عمومي و آزادي ها

25 بهمن 1396

عنوان:
رويه شوراي نگهبان در تعارض نظم عمومي و آزادي ها


نويسنده(گان):
حسن محمدي،


چکيده:
همراه با شكلگيري اجتماعات، ضرورتهايي نيز به منظور تاُمين و تداوم حيات اجتماعي ايجاد مي- شود. از جمله اين ضرورتها كه لازمه گذار از حالت « طبيعي» به حالت « اجتماعي» است، نظم عمومي است. دامنه نظم عمومي در قوانين اساسي تعيين ميشود ولي از آنجا كه نظم عمومي مفهومي سيال دارد و نميتوان تمام مصاديق آن را در يك سند تعيين نمود، عملاً رويه قضايي مهمترين ابزار براي تعيين دامنه و مصاديق نظم عمومي است. به همين دليل رويه دادرسان اساسي به عنوان پاسدار قانون اساسي و حقوق و آزادي ها، در تعارض نظم عمومي و آزادي ها، در تعيين دامنه نظم عمومي نقش تعيين كننده اي دارد. رويه دادرسان اساسي در اين زمينه را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود: گروهي از دادرسان اساسي با تكيه بر فردگرايي آزاديها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومي مقدم داشته اند. گروهي ديگر با توجه به پيامدهاي فردگرايي، با مصلحت انديشي، نظم عمومي را مقدم بر آزادي ها قرار دادهاند و گروه آخر با تكيه بر عناصر « ضرورت» ، « تناسب» و « مناسبت» در جهت ايجاد تعادل بين نظم عمومي و آزاديها گام برداشتهاند. شوراي نگهبان به عنوان دادرس اساسي ج.ا.ا در تعارض نظم عمومي و آزاديها، در بسياري از آراء خود به ويژه در پاسخ استعلامات ديوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودي در تعارض نظم عمومي و آزادي مالكيت كه با تكيه بر موازين شرعي از جمله قاعده تسليط، آزادي ها را مقدم داشته است(، تئوري مصلحت انديشي را برگزيده است و با تكيه بر مصلحت، به صورت محتاطانه اي دامنه نظم عمومي را گسترش داده و متقابلاً گستره آزاديها را با محدوديت روبهرو ساخته است. البته پيشينه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور ما نيز بيتاثير در اين رويه شورا نبوده است.

کليدواژگان:
نظم عمومي، آزاديها، دادرس اساسي، شوراي نگهبان

 

20171231163435-10134-12.pdf (896.14 kb)


188
مطالب مرتبط

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با ما
تلفن ثابت

شاپا: 3747-2588

issn: 2588-3747

نمابر

084334723992

ایمیل

info@jplr.ir

آدرس

صندوق پستی 6891616881

کانال تلگرام : publiclawjournal@ 


بانک ها و پایگاه های نمایه سازی
   
logo-samandehi
فصلنامه جستارهای حقوق عمومی