شمارگان پیشین

استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


ديوان عدالت اداري و پاسداري از قانون اساسي

17 بهمن 1396


نشريه جستارهاي حقوق عمومي ، سال اول، شماره 1

عنوان:
ديوان عدالت اداري و پاسداري از قانون اساسي

نويسنده(گان):
دكتر محمد امامي، حميد شاكري،


نشريه جستارهاي حقوق عمومي ، سال اول، شماره 1عنوان:
ديوان عدالت اداري و پاسداري از قانون اساسي


نويسنده(گان):
دكتر محمد امامي، حميد شاكري،

 

چکيده:
پاسداري از قانون اساسي يكي از دستاوردهاي بزرگ حقوق عمومي در قرن اخير به شمار مي رود. در حقيقت، ارزش و اعتبار قانون اساسي هنگامي حفظ مي شود كه تمامي عناصر نظام حقوقي هماهنگ با آن عمل كنند و صيانت از قانون اساسي وجه غالب در اين نظام باشد. از اين منظر، بين صيانت از قانون اساسي در قوانين عادي و مقررات اجرايي نمي توان تمايزي قائل شد، زيرا هريك بخشي از نظام حقوقي به شمار مي روند. از اين رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرايي با قانون اساسي امري غير منطقي نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين نظارتي به گونه اي صريح پيش بيني نشده است اما قانونگذار اساسي در اصل 173 حق مردم را در شكايت و اعتراض به مامورين و آيين نامه هاي دولتي و نهايتاً حقوق آنها به رسميت شناخته و مرجع رسيدگي به آن را ديوان عدالت اداري معرفي نموده است. ديوان عدالت اداري در همين راستا در برخي از آراي خود ضمن استناد و تاكيد بر اصول قانون اساسي نسبت به ابطال تصميمات اداري مغاير با آن اصول مبادرت نموده است. بررسي آراي ديوان در اين زمينه مي تواند ضمن تحكيم جايگاه ديوان در دفاع از حقوق آزادي هاي اساسي افراد، آگاهي هرجه بيشتر شهروندان از حقوق اساسي خود و مراجعه به ديوان را موجب شود.
نويسنده مي كوشد تا با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع معتبر كتابخانه اي، ضمن بررسي الگوهاي دادرسي اساسي، به بررسي چگونگي پاسداري قانون اساسي در مقابل قوانين و مقررات در ايران بپردازد.

کليدواژگان:
دادرسي اساسي،پاسداري از قانون اساسي،شوراي نگهبان، ديوان عدالت اداري تصويب نامه، آيين نامه اجرايي

 

jplr-960101-3.pdf (743.58 kb)


264
مطالب مرتبط

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با ما
تلفن ثابت

شاپا: 3747-2588

issn: 2588-3747

نمابر

084334723992

ایمیل

info@jplr.ir

آدرس

صندوق پستی 6891616881

کانال تلگرام : publiclawjournal@ 


بانک ها و پایگاه های نمایه سازی
   
logo-samandehi
فصلنامه جستارهای حقوق عمومی