شمارگان پیشین

استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

16 بهمن 1396

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

a_gorji@sbu.ac.ir


دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

a_gorji@sbu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

- کارشناسی: حقوق- 1376-  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
-کارشناسی ارشد: حقوق عمومی- 1378- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
- کارشناسی ارشد؛ دیپلم مطالعات بنیادی (DEA): 1380- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه
- دکتری(Doctorat):  1385، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه

 

سوابق کاری

-دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
- مدرس دروس حقوق عمومی، بویژه حقوق اساسی، در دانشگاه آزاد اسلامی
- وکیل پایه یک دادگستری
- مدیر موسسه حقوقی دادپایش
- صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی
- مدیر گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
- تحریر مقالات حقوقی 
- عضو شورای سردبیری تعدادی از نشریات حقوقی
- همکاری با دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس
-همکاری با دبیرخانه بانکداری الکترونیک
- عضو کمیسیون علمی-تخصصی سازمان بازرسی کل کشور
-مدیریت کار-گروه بررسی وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم انداز آنها (نقشه جامع علمی کشور)  
- مدیریت کار-گروه مطالعه و تدوین طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کتاب های منتشر شده
1) در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول تابستان 1388، چاپ دوم زمستان 1388. 
2) دادگاه های قانون اساسی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول پاییز 1388.
3) مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل، پاییز 1388، چاپ دوم بهار 1389.
4) حقوق اساسی (تصحیح، تحشیه و پیش گفتار)، تهران: انتشارات جنگل، پاییز 1390. 
5) آزادی های گروهی، تهران: انتشارات مجد، زمستان1390.


ب- کتاب های در دست انتشار
1) نهادهای پاسدار قانون اساسی: الگوی های غیر اروپایی دادرسی اساسی.
2) نظام های انتخاباتی.
3) نظارت بر اعمال حکومت.
4) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5) سازمان بازرسی کل کشور.

مقالات:

1) حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی؟ مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 47، 1387.
2) دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته : نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 25، 1387. 
3) حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 48، 1387.
4) تدوین و تنقیح قوانین: فواید و دشواری ها، ترجمه و تحقیق، مجله مجلس و پژوهش، 1387.
5) تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50، 1388.
6) چشم انداز تمرکز زدایی در بستر شوراهای اسلامی، فصلنامه پژوهش، شماره 2، زمستان 1377.
7) جایگاه وفاق ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، (مجموعه مقالات)، وزارت دفاع، 1378.
8) حقوق محیط زیست و تولید ملی، دانشگاه اسلامی کار، 1376.
9) بافت عضوی شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382.
10) چشم انداز کنونی حقوق اساسی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382.
11) اصول فراقانون اساسی و حاکمیت ملی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382
12) هنجارهای مرجع در روند نظارت بر مصوبات پارلمانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه، 1380.
13) نقش نهادهای جامعه مدنی در جمهوریت، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1377.
14) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جامعه مدنی، منتشر نشده، 1377.
15) دادرسی اساسی: افسانه یا واقعیت؟ رساله دکتری، دارای اجازه انتشار از طرف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت، 2006.
16) تکون دموکراسی در بستر جامعه مدنی، چاپ دانشگاه مازندران، 1378.
17) حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، 1383.
18) مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، 1383.
19) ماهیت سیاسی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. سوم، 1383.
20) قدرت تفسیری دادرس اساسی، مقاله ارائه شده در ششمین گنگره حقوق اساسی، فرانسه- دانشکده حقوق و علوم سیاسی مون پلیه، ژوئن 2005. 
21) ماهیت قضایی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. چهارم، تابستان 1384
22) نگاهی به تاریخ دادرسی اساسی در حقوق فرانسه، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه نانت، ش. 2، 2006، صص. 247-277.
23) تفسیر قانون اساسی، نشریه حقوق اساسی، شماره 8، تابستان 1386. 
24) پاسداشت قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه، منتشر نشده.
25) ق دستیابی به مداوا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منتشر نشد


فصلنامه جستارهای حقوق عمومی www.jplr.ir


447
مطالب مرتبط

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با ما
تلفن ثابت

شاپا: 3747-2588

issn: 2588-3747

نمابر

084334723992

ایمیل

info@jplr.ir

آدرس

صندوق پستی 6891616881

کانال تلگرام : publiclawjournal@ 


بانک ها و پایگاه های نمایه سازی
   
logo-samandehi
فصلنامه جستارهای حقوق عمومی